فرد تیفانی رالف

«تیفانی رالف»مدیر ارشد خلاقیت و برندینگ در شرکت تبلیغاتی R/GA