فرد تد کروز

«تد کروز»از سیاستمداران آمریکایی و سناتور ایالات متحده از تگزاس است