فرد تانسل کایا

«تانسل کایا»مدیرعامل آزمایشگاه بلاک‌چین مایندستون (Mindstone Blockchain Labs)