فرد برنارد آرنو

«برنارد آرنو»بازرگان، کارآفرین، سرمایه‌دار و کلکسیونر آثار هنری فرانسوی است.