فرد ایدان افرات

«ایدان افرات»عضو اصلی از پروژه تحقیقاتی فایربلاکس «fireblocks»، به راه‌اندازی یک پلتفرم امنیتی برای دارایی‌های دیجیتال