فرد ال شارپتون

«ال شارپتون»فعال مدنی، مجری و سیاستمدار اهل ایالات متحده آمریکا است.