فرد ارنست اورتاسون

«ارنست اورتاسون»نماینده اسپانیایی پارلمان مجلس اروپا و
گزارشگر مشترک در امور اقتصادی و کمیته امور پولی درباره انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌شده