فرد آدام دآنجلو

«آدام دآنجلو»کارآفرین اینترنتی آمریکایی است. او بیشتر برای نقشش به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل کورا مستقر در مانتین ویو، کالیفرنیا شناخته شده‌است.