فرد پیتر مک‌کورمک

«پیتر مک‌کورمک»پیتر مک کورمک یک سرمایه گذار بریتانیایی در زمینه ارزهای دیجیتال، حامی ارزهای دیجیتال، گوینده پادکست و بازاریاب دیجیتالی سابق است.