فرد وارن بافت

«وارن بافت»سرمایه‌گذار، اقتصاددان و مدیر اجرایی آمریکایی