فرد لری فینک

«لری فینک»مدیرعامل شرکت بلک‌راک (BlackRock)