فرد رومئو لانچر

«رومئو لانچر»رییس بورس اوراق بهادار سوییس