فرد رناتو ماریوتی

«رناتو ماریوتی»دادستان سابق بخش تقلب در اوراق بهادار و کالا در وزارت دادگستری ایالات متحده