فرد جن سون هوانگ

«جن سون هوانگ» کارآفرین، سرمایه‌دار و مدیر اجرایی آمریکایی تایوانی‌تبار است.