فرد تایلر وینکلواس

«تایلر وینکلواس»یکی از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین