فرد بیل فاستر

«بیل فاستر»نماینده حوزه انتخابیه یازدهم ایلی‌نوی از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است