فرد بالاجی سرینیواسان

«بالاجی سرینیواسان»یکی از بنیانگذاران Counsyl بود، و مدیر ارشد فناوری سابق (CTO) Coinbase و شریک عمومی سابق در Andreessen Horowitz نیز می باشد