فرد امام خمینی (ره)

«امام خمینی (ره)»سیاستمدار و مرجع تقلید شیعهٔ دوازده‌امامی اهل ایران بود