فرد استفان ریند

«استفان ریند» (Stephan Rind) از بریک‌مارک (BrickMark Group)، در همین خصوص خاطرنشان کرد که توکن سازی دارایی‌ها می‌تواند دسترسی به محصولات مالی را که در حال حاضر برای اکثر مردم در دسترس نیست، فراهم کند؛