فرد آرولسلوار توماس

«آرولسلوار توماس»بنیان‌گذار و مدیر شرکت مشاوره فناوری Briskinfosec

رواج کریپتوگرافی در باج‌افزارها نقش بلاک‌چین در مقابله با باج‌افزارهای کریپتویی

رواج کریپتوگرافی در باج‌افزارهانقش بلاک‌چین در مقابله با باج‌افزارهای کریپتویی
در حالی شاهد افزایش نگران‌کننده حملات باج‌افزاری به امنیت سایبری هستیم که یکی از ویژگی‌های چشم‌گیر این حملات، استفاده گسترده از تکنولوژی کریپتوگرافی توسط مهاجمان است.